Canolfan Gymunedol Calon y Fferi yn lansio 'Gofod Cynnes' newydd i fynd i'r afael ag argyfwng costau byw

Rhannu gyda Ffrind

Gofod Cynnes, Croeso Cynnes

Yn ddiweddar lansiodd Canolfan Gymunedol Calon y Fferi yng Nglan-y-fferi ei ‘Gofod Cynnes’ newydd wrth iddi geisio mynd i’r afael â’r argyfwng costau byw trwy gynnig lle cynnes, sych i drigolion lleol gymdeithasu.

Bydd y Lolfa Gymunedol newydd ar agor bob dydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sul rhwng 10.00am a 4.00pm ac ar gael hyd at ddiwedd mis Mawrth 2023.

Dywedodd Julia Amsbury, rheolwr y ganolfan gymunedol: “Wrth i’r argyfwng costau byw fynd yn galetach i gynifer, mae ein Man Cynnes yn seiliedig ar syniad syml: diffoddwch eich gwres a dewch i ddefnyddio ein un ni yn lle hynny. Mae digon i bobl ei wneud, mae gennym ni gemau bwrdd, papurau, teledu a defnydd rhad ac am ddim o gyfrifiadur, mae gwahoddiad i bawb – hen ac ifanc. Bydd croeso cynnes, sgwrs gyfeillgar, lluniaeth am ddim yn ogystal â chyfle i gymdeithasu a chwrdd â phobl newydd”.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01267 874040.

Gyda chymorth Cyngor Sir Caerfyrddin, mae Calon y Fferi yn sefydlu Lolfa Gynnes tan ddiwedd mis Mawrth 2023.