Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Cyfleusterau cost isel i grwpiau cymunedol,
neu gyfleusterau â gwasanaeth ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau

Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Oherwydd gofynion ymbellhau cymdeithasol, mae'r niferoedd y gall ein lleoedd llogi eu cynnwys wedi newid. 
~ Lluniau o cyn i gyfyngiadau gael eu cymhwyso

  • Swyddfa desg boeth
  • Ystafell cyfarfod
  • Neuadd Fforwm

Mae ein hystafell gyfarfod yn berffaith ar gyfer seminarau a chyfarfodydd, yn ogystal ag ar gyfer grwpiau a digwyddiadau cymunedol.

Mae'r Neuadd Fforwm yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd mwy, marchnadoedd, prydau bwyd, digwyddiadau, partïon teulu a dosbarthiadau crefft.

~ 3 sesiwn ar gael:- Bore / prynhawn / Noson

 Mae ein swyddfa desg boeth ar gael i'w llogi fesul awr, hanner diwrnod, neu ddiwrnod