DEWCH AC YMUNO Â NI

Digwyddiadau ar Heddiw

Dewiswch restriad i'w ddangos.

Calon Y Fferi

Calon y Fferi Events Calendar

(cliciwch ar ddigwyddiadau am fwy o wybodaeth)

Mai 2024
Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd GwenerDydd SadwrnDydd Sul
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Calon Y Fferi

Digwyddiadau yn Calon y Fferi

Ionawr 27, 2024

4.30pm i 6pm

3ydd Sul o bob mis

10am-1pm

Anelu at leihau gwastraff dillad a darparu gwasanaeth i'r gymuned o ddillad cyflwr da a roddwyd yn Sir Gaerfyrddin. Cynhelir y digwyddiad yn y Ganolfan.

Oddiwrth

Chwefror 6, 2023

Mae’r dyddiadau y bydd y clinig ar gael yn ystod 2023 yn Calon y Fferi isod: Dydd Llun 6 Chwefror 2023 Dydd Llun 20 Mawrth 2023 Dydd Llun 8

Y Sul cyntaf bob mis

10am-2pm

Mae Caffi Trwsio Glanyfferi yn grŵp o wirfoddolwyr sy’n dod at ei gilydd ar ddydd Sul cyntaf pob mis i drwsio eitemau am ddim.

10am-2pm

Mae Caffi Trwsio Glanyfferi yn grŵp o wirfoddolwyr sy’n dod at ei gilydd ar ddydd Sul cyntaf pob mis i drwsio eitemau am ddim.

3ydd Sul o bob mis

10am-1pm

Anelu at leihau gwastraff dillad a darparu gwasanaeth i'r gymuned o ddillad cyflwr da a roddwyd yn Sir Gaerfyrddin. Cynhelir y digwyddiad yn y Ganolfan.

Y Sul cyntaf bob mis

10am-1pm

Mae Caffi Trwsio Glanyfferi yn grŵp o wirfoddolwyr sy’n dod at ei gilydd ar ddydd Sul cyntaf pob mis i drwsio eitemau am ddim.

HYD Gorffennaf 26, 2023

10.30yb-11.30yb

Cadair Yoga gyda Sandra ? Dydd Mercher 19 Ebrill - Dydd Mercher 10 Mai (cwrs 4 wythnos) ⏰ 10:30yb-11:30yb ? Lolfa Gymunedol Calon y Fferi ? £5

2pm i 4pm

Mae'r Crafters yn cael amser hyfryd ar brynhawn dydd Mercher! Diolch yn fawr iawn i Diane am drefnu. Beth am ddod i ymuno â nhw wythnos nesaf

Bob dydd Sadwrn o 8fed o Orffennaf i'r 29ain o Orffennaf

10am i 1pm

HYD Gorffennaf 26, 2023

10.30yb-11.30yb

Cadair Yoga gyda Sandra ? Dydd Mercher 19 Ebrill - Dydd Mercher 10 Mai (cwrs 4 wythnos) ⏰ 10:30yb-11:30yb ? Lolfa Gymunedol Calon y Fferi ? £5

2pm i 4pm

Mae'r Crafters yn cael amser hyfryd ar brynhawn dydd Mercher! Diolch yn fawr iawn i Diane am drefnu. Beth am ddod i ymuno â nhw wythnos nesaf

15fed o Orffennaf 2023

10am i 1pm

Dewch i gael golwg o gwmpas y ganolfan i weld faint o waith caled ac amser sydd wedi'i dreulio arni, yn bennaf o a

Bob dydd Sadwrn o 8fed o Orffennaf i'r 29ain o Orffennaf

10am i 1pm

3ydd Sul o bob mis

10am-1pm

Anelu at leihau gwastraff dillad a darparu gwasanaeth i'r gymuned o ddillad cyflwr da a roddwyd yn Sir Gaerfyrddin. Cynhelir y digwyddiad yn y Ganolfan.

HYD Gorffennaf 26, 2023

10.30yb-11.30yb

Cadair Yoga gyda Sandra ? Dydd Mercher 19 Ebrill - Dydd Mercher 10 Mai (cwrs 4 wythnos) ⏰ 10:30yb-11:30yb ? Lolfa Gymunedol Calon y Fferi ? £5

2pm i 4pm

Mae'r Crafters yn cael amser hyfryd ar brynhawn dydd Mercher! Diolch yn fawr iawn i Diane am drefnu. Beth am ddod i ymuno â nhw wythnos nesaf

Bob dydd Sadwrn o 8fed o Orffennaf i'r 29ain o Orffennaf

10am i 1pm

HYD Gorffennaf 26, 2023

10.30yb-11.30yb

Cadair Yoga gyda Sandra ? Dydd Mercher 19 Ebrill - Dydd Mercher 10 Mai (cwrs 4 wythnos) ⏰ 10:30yb-11:30yb ? Lolfa Gymunedol Calon y Fferi ? £5

2pm i 4pm

Mae'r Crafters yn cael amser hyfryd ar brynhawn dydd Mercher! Diolch yn fawr iawn i Diane am drefnu. Beth am ddod i ymuno â nhw wythnos nesaf

Dydd Iau 27ain o Orffennaf

7pm

Bydd y sgwrs ar ecoleg afonydd Gorllewin Cymru, y materion sy'n eu hwynebu, a'r hyn y mae angen inni ei wneud i wrthdroi'r

Bob dydd Sadwrn o 8fed o Orffennaf i'r 29ain o Orffennaf

10am i 1pm

Y Sul cyntaf bob mis

10am-1pm

Mae Caffi Trwsio Glanyfferi yn grŵp o wirfoddolwyr sy’n dod at ei gilydd ar ddydd Sul cyntaf pob mis i drwsio eitemau am ddim.

Bob dydd Sadwrn o 12fed o Awst hyd at y 26ain o Awst

10am i 1pm

Bob dydd Sadwrn o 12fed o Awst hyd at y 26ain o Awst

10am i 1pm

3ydd Sul o bob mis

10am-1pm

Anelu at leihau gwastraff dillad a darparu gwasanaeth i'r gymuned o ddillad cyflwr da a roddwyd yn Sir Gaerfyrddin. Cynhelir y digwyddiad yn y Ganolfan.

Bob dydd Sadwrn o 12fed o Awst hyd at y 26ain o Awst

10am i 1pm

Calon Y Fferi

Digwyddiadau yn Calon y Fferi

Y Sul cyntaf o bob mis

10am-2pm

Caffi Atgyweirio Glanyfferi – 10am i 2pm Sul 1af pob mis

Oddiwrth

Mae apwyntiad yn hanfodol, ffoniwch Deb ar 07968-553634 am ragor o wybodaeth

Ar agor bob dydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sul 10.00am-4.00pm. Mae croeso i bawb.

4.30pm

Dechrau Dydd Mercher 1 Chwefror 4.30pm-5.30pm Croeso i bawb, o gantorion profiadol i ddechreuwyr

11.30am-1.30pm

Ymunwch â’r artist tecstil o Gaerfyrddin, Louise Bird, am weithdy arbennig, hynod liwgar i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ddydd Mercher 1af Mawrth.

2.00pm-4.00pm

Ymunwch â ni am brynhawn hamddenol o gemau bwrdd yn ein Lolfa Gymunedol gynnes.

2.00pm-4.00pm

Mae gweithdy gwehyddu basgedi AM DDIM ar gyfer y rhai sy'n chwilio am hobi newydd pleserus ac anarferol. Nid oes angen profiad.

6.30pm-8.30pm

Dewch draw i roi cynnig ar gelfyddyd hynafol Gwneud Pasta. Croeso i bawb.

2.00pm-4.00pm

Bydd y gweithdy rhad ac am ddim hwn yn helpu i ddarparu amrywiaeth o wybodaeth i gyfranogwyr i'w helpu i adnabod cyfathrebiadau amheus mewn modd hamddenol ac anffurfiol.

11.00am-1.00pm

Dewch i ymuno â'n gweithdy ysgrifennu barddoniaeth creadigol rhad ac am ddim i bob gallu.

3ydd Sul o bob mis

10.00am-1.00pm

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Fforwm Calon Y Fferi ar y 3ydd Sul o bob mis o 10.00am tan 1.00pm.

2.00pm-4.00pm

Mae gweithdy gwehyddu basgedi AM DDIM ar gyfer y rhai sy'n chwilio am hobi newydd pleserus ac anarferol. Nid oes angen profiad.

10:00

? Lolfa Gymunedol Calon y Fferi ? Dydd Sadwrn 15fed o Orffennaf ⏰ 10.00yb-1.00yp

Dydd Llun, Ionawr 27, 2024

4pm i 6.30pm