Cysylltwch â Ni

GWASANAETHU EIN CYMUNED

Cysylltwch

Rydym yn croesawu pob ymholiad ac awgrym yn ymwneud â'n gwasanaethau a chyfleusterau niferus.

Cysylltwch â’n tîm am unrhyw agwedd o’r Ganolfan Gymunedol neu lety Gwyliau:

Dros y ffôn 01267 874040 neu e-bost rheolwr@calonyfferi.org

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ymddiriedolwr,
cysylltwch chair@fseg.org.uk

Ein Lleoliad

Canolfan Gymunedol Calon y Fferi
Heol Caerfyrddin
Glanyfferi
Sir Gaerfyrddin SA17 5TE

Ffoniwch ni

01267 874040

Oriau gweithio

Dydd Llun 10am – 3pm
Dydd Mercher 10am – 3pm
Dydd Iau 10 am – 3 pm

Cysylltwch

I gysylltu â'n tîm, anfonwch e-bost swyddfa@calonyfferi.org

GWASANAETHU EIN CYMUNED

Cadw mewn Cysylltiad

Byddem wrth ein bodd pe baech yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a datblygiadau yng Nghalon y Fferi a Glanyfferi, a gallwch wneud hyn drwy ein dilyn ar Facebook.