Ein Tîm

Ein Tîm Staff a Bwrdd Ymddiriedolwyr

Canolfan Gymunedol Calon y Fferi

Staff

Rheolwr y Ganolfan: Nicki Della Porta

Rheolwr Gwesty: Ashley Rice

Gofalwr: Martin Sully

 

GRWP MENTER CYMDEITHASOL GLANY FERRY

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Cadeirydd: Mark Harwood

Ysgrifennydd: Simone Bizzell-Browning 

Trysorydd: Delyth Thompson

Polisi: Gaynor Jenkins

Swyddog TGChJames Greenwell 
Ffôn: 01267 874020

Ymddiriedolwyr eraill: 

Liz Gibson

Charles Etty-Leal

Gwirfoddolwyr

Mae croeso bob amser i wirfoddolwyr, pa bynnag sgiliau ac amser y dymunant gyfrannu.

Ein Hymddiriedolwyr yw asgwrn cefn ein sefydliad. Maen nhw'n cynnig golwg “darlun mawr” o'r hyn rydyn ni'n ei wneud a ble rydyn ni'n mynd. Mae rhai Ymddiriedolwyr yn cynnig eu mewnwelediad a'u profiad mewn cyfarfodydd misol, dewisodd eraill hefyd gymryd rhan mewn agweddau ymarferol ar ein gweledigaeth.  
Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ymddiriedolwr FSEG, cysylltwch â chair@fseg.org.uk

Mae ein gwirfoddolwyr garddio gwych wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i’r tiroedd a gallent gyflawni hyd yn oed mwy gyda’ch help chi! Hoffem hefyd gael tîm o wirfoddolwyr i ailstocio ein porthwyr adar a monitro ein blychau ystlumod.

Mae gennym ni brosiect ailgylchu gyda Terracycle i leihau'r gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi. Mae hwn yn wastraff na ellir ei ailgylchu yn y bagiau glas arferol. Byddai mwy o wirfoddolwyr yn caniatáu i ni ehangu ein rhaglen.

Mae yna lawer o ffyrdd eraill y gallai gwirfoddolwyr ychwanegu gwerth, felly dewch draw i siarad â ni am sut y gallem wneud defnydd da o'ch sgiliau.
Cysylltwch Nicki Della Porta os hoffech chi fod yn rhan o’r fenter gymunedol gyffrous ac uchelgeisiol hon.