Rheolwr canolfan

Rheolwr y Ganolfan

Ydych chi eisiau cyfle i fod yn rhan o ddatblygu a siapio sefydliad cyffrous a bywiog?

Ydych chi'n angerddol am gymuned?

Rydym yn recriwtio
Beth Sydd Ymlaen
Beth Sydd Ymlaen

Digwyddiadau cymunedol lleol, gan gynnwys marchnadoedd Fforwm Pentref Glanyfferi, dosbarthiadau celf a chrefft creadigol yn Oriel Greenspace

prif dudalen calon
Croeso i Calon y Fferi

Canolfan Gymunedol amlochrog yng Nglanyfferi, ar arfordir Sir Gaerfyrddin

Cyfarfod
Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Mae gennym ni Ystafell Gyfarfod groesawgar, Swyddfa Desg Boeth glyd, a Neuadd fawr ar gael i'w llogi

Busnesau
Uned Fusnes

Swyddfeydd maint amrywiol ac atebion busnes eraill ar gael i'w rhentu

Calon y Fferi Tu Allan 2

Sorry, the Welsh version of this site is still in progress. Sorry for any inconvenience

Eglwys St. Ismael Ferryside by Ken Day

GWASANAETHU EIN CYMUNED

Croeso i Calon y Fferi

Croeso i ganolfan gymunedol Glanyfferi. Mae ein drysau ar agor i chi, p’un a ydych yn galw heibio am baned, yn ymuno ag un o’n grwpiau cymdeithasol, yn cynnal cyfarfod neu’n gweld un o’n busnesau tenantiaid. Mae Calon y Fferi yn cael ei redeg er budd ein cymuned leol, gyda chynaladwyedd ac arferion moesegol fel ein gwerthoedd craidd.

DEWCH AC YMUNO Â NI

Digwyddiadau ar Heddiw

Dewiswch Dyddiad

DEWCH AC YMUNO Â NI

Digwyddiadau ar Heddiw

Dewiswch restriad i'w ddangos.

SESIYNAU A DYDDIADAU RHEOLAIDD I'CH DYDDIADUR

Ychwanegwyd Digwyddiadau Diweddaraf

Dydd Iau 27ain o Orffennaf

7pm

Bydd y sgwrs ar ecoleg afonydd Gorllewin Cymru, y materion sy'n eu hwynebu, a'r hyn y mae angen inni ei wneud i wrthdroi'r

Bob dydd Sadwrn o 12fed o Awst hyd at y 26ain o Awst

10am i 1pm

2pm i 4pm

Mae'r Crafters yn cael amser hyfryd ar brynhawn dydd Mercher! Diolch yn fawr iawn i Diane am drefnu. Beth am ddod i ymuno â nhw wythnos nesaf

CODI CYSUR I'R LEFEL UCHAF

Y newyddion diweddaraf

Strangalia quadrifasciata at Calon y Fferi

Hafanau Trychfilod Newydd

Mae rhai o blant ysgol Glanyfferi wedi cael eu recriwtio i gynorthwyo gyda rhan o waith y Grŵp Amgylcheddol o annog a monitro bioamrywiaeth ar y safle. Bydd y disgyblion yn edrych ar hafanau pryfed i weld pwy yn y byd pryfed sydd wedi eu gwneud yn gartref iddynt.

Darllen mwy "