YMDDIRIEDOLWYR

YMDDIRIEDOLWYR

Rydym yn recriwtio
Beth Sydd Ymlaen
Beth Sydd Ymlaen

Digwyddiadau cymunedol lleol, gan gynnwys marchnadoedd Fforwm Pentref Glanyfferi, dosbarthiadau celf a chrefft creadigol yn Oriel Greenspace

prif dudalen calon
Croeso i Calon y Fferi

Canolfan Gymunedol amlochrog yng Nglanyfferi, ar arfordir Sir Gaerfyrddin

Cyfarfod
Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Mae gennym ni Ystafell Gyfarfod groesawgar, Swyddfa Desg Boeth glyd, a Neuadd fawr ar gael i'w llogi

Busnesau
Uned Fusnes

Swyddfeydd maint amrywiol ac atebion busnes eraill ar gael i'w rhentu

Calon y Fferi Tu Allan 2

Sorry, the Welsh version of this site is still in progress. Sorry for any inconvenience

Eglwys St. Ismael Ferryside by Ken Day

GWASANAETHU EIN CYMUNED

Croeso i Calon y Fferi

Croeso i ganolfan gymunedol Glanyfferi. Mae ein drysau ar agor i chi, p’un a ydych yn galw heibio am baned, yn ymuno ag un o’n grwpiau cymdeithasol, yn cynnal cyfarfod neu’n gweld un o’n busnesau tenantiaid. Mae Calon y Fferi yn cael ei redeg er budd ein cymuned leol, gyda chynaladwyedd ac arferion moesegol fel ein gwerthoedd craidd.

DEWCH AC YMUNO Â NI

Digwyddiadau ar Heddiw

Dewiswch Dyddiad

DEWCH AC YMUNO Â NI

Digwyddiadau ar Heddiw

Dewiswch restriad i'w ddangos.

CODI CYSUR I'R LEFEL UCHAF

Y newyddion diweddaraf