Cadair Yoga gyda Sandra

HYD Gorffennaf 26, 2023

10.30yb-11.30yb

Rhannu gyda Ffrind

Chair Yoga

Gwybodaeth am Ddigwyddiad

Cadair Yoga gyda Sandra

? Dydd Mercher 19 Ebrill - Dydd Mercher 10 Mai (cwrs 4 wythnos)

⏰ 10:30yb-11:30yb

? Lolfa Gymunedol Calon y Fferi

? £5 y sesiwn

Mae ioga cadeirydd yn ffurf ysgafn o ioga a wneir yn bennaf yn eistedd neu gyda chefnogaeth cadair.  

Yn addas ar gyfer oedolion sy'n llai symudol neu gyson ar eu traed nag yr oeddent yn arfer bod yn eich galluogi i fwynhau buddion iechyd rhyfeddol yoga.

Mae yoga cadeirydd yn wych ar gyfer gwaith symudedd ar y cyd, ac mae'n ffordd ysgafn o wella ystum corfforol cyffredinol.

Os oes gennych bryderon am unrhyw gyflyrau iechyd sydd gennych, holwch eich meddyg teulu/darparwr iechyd cyn ymuno â'r sesiynau hyn.                                                             

Gan fod lleoedd yn gyfyngedig i 12 ar y mwyaf, bydd gofyn i chi archebu eich lle.

Cysylltwch â Sandra James ar 01267 267823 /Symudol 07964802203.

Ebost: sandra.jamesyoga@gmail.com