Llifogydd yng Nghanolfan Gymunedol Calon Y Fferi

Rhannu gyda Ffrind

Diolch byth, nid yw adeilad Canolfan Gymunedol Calon y Fferi wedi cael ei effeithio’n andwyol gan y llifogydd ofnadwy ddoe.

Fodd bynnag, mae'r fynedfa i'r safle yn fwdlyd iawn ac er ein bod wedi gwneud ymdrech i glirio'r maes parcio, mae'n dal yn llithrig mewn mannau.

Byddwch yn arbennig o ofalus pan fyddwch ar droed ar safle Calon y Fferi