Llety yn Calon y Fferi

Yn gyfoes ac yn foethus, mae ein hystafelloedd i gyd ar y llawr gwaelod, gyda chyfleusterau en-suite cain, ac yn seiliedig ar thema gwaith gan artistiaid lleol enwog.

Ar gael i'w archebu am o leiaf 2 noson o arhosiad.

"Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth..."

Cwsg@Calon y Fferi

Yn gyfoes a moethus, mae ein hystafelloedd i gyd wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod gyda chyfleusterau en-suite cain ar thema gwaith gan artistiaid lleol enwog.

Mae ein pris ystafell yn cynnwys 'Brecwast i Fynd' i'n gwesteion ei fwynhau yn eu hamser eu hunain ac yn ôl eu hwylustod.

Ar gael i'w archebu am o leiaf 2 noson o arhosiad yn ystod y tymor brig, neu gyda'r nos ar adegau eraill.

Ein Mwynderau

Wi-fi am ddim

Ystafelloedd cawod En Suite

Teledu clyfar

Cyfeillgar i gŵn

Cyfleusterau golchi dillad

Offer hygyrchedd ychwanegol

Cyfleusterau sychu esgidiau a chotiau

Storfa beiciau dan do

Cotiau teithio a bath babanod

Llyfrau a gemau i'w benthyg

Oriel Gelf

Oriel Greenspace – arddangosfeydd, cyrsiau celf a gweithdai

Neuadd Chwaraeon gyda thenis bwrdd a badminton

Parc a chwrt chwaraeon awyr agored cyfagos