ysgrifennu 4 gair

Rhannu gyda Ffrind

Nod write4word yw datblygu awduron a defnyddio ysgrifennu i ddatblygu pobl. Rydym yn cymryd rhan mewn lleoliadau ffurfiol a heb fod yn ffurfiol gydag unigolion a grwpiau i gyflawni ein nod. Rydym yn addysgwyr, yn hwyluswyr ac yn berfformwyr gyda phobl sy'n astudio ysgrifennu creadigol, i'r rhai sy'n ystyried eu creadigrwydd ar gyfer iechyd a lles, ac mewn gwyliau lleol yng Nghymru ac yn Sweden.

write4word pic Dominic Williams

Sut i gysylltu â nhw: