Hafanau Trychfilod Newydd

Strangalia quadrifasciata at Calon y Fferi

Mae rhai o blant ysgol Glanyfferi wedi cael eu recriwtio i gynorthwyo gyda rhan o waith y Grŵp Amgylcheddol o annog a monitro bioamrywiaeth ar y safle. Bydd y disgyblion yn edrych ar hafanau pryfed i weld pwy yn y byd pryfed sydd wedi eu gwneud yn gartref iddynt.

Grŵp Amgylcheddol Calon y Fferi: Beth mae’n ei olygu?​

Grasses at Calon y Fferi

Bydd ymwelwyr â Chalon y Fferi yn ddiweddar wedi gweld byrddau’n codi ym mhob cwr o’r lle yn cyhoeddi ‘Lloches Bywyd Gwyllt’ ac wedi sylwi ar ardaloedd sy’n ymddangos yn flêr ac angen strimio da! Wel, mae'r cyfan am reswm da iawn.